Informacja dot. kursu wakacyjnego - poziom B2-KONW

Kurs wakacyjny na poziomie B2 (z native speakerem) rozpocznie się
w środę - 11 lipca br.
Na pierwszych środowych zajęciach kandydaci na kurs zadecydują czy pozostawiamy
wtorek (I wersja) czy będzie to środa (II wersja).
Godziny zajęć: 18,30-20,45.
Zmiany są niezależne od organizatorów kursów i respektują zgłaszane oczekiwania kandydatów.
Zapraszamy, są wolne miejsca!