MANFRED LACHS (1914-1993) - wspomnienie ...

img_4149ml-kopiajpg

W dniu 13 stycznia 2018 r. – 25 lat od śmierci profesora Manfreda Lachsa – członkowie Zarządu Fundacji “Dom Holenderski” złożyli kwiaty na grobie profesora, na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Tradycja składania kwiatów i zapalania świeczek w tym dniu trwa nieprzerwanie od pierwszej rocznicy śmierci tego wspaniałego Człowieka. Zapisał się na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci, jako hojny Fundator i Przyjaciel.

Poniżej kilka dat I faktów z bogatego życia prof. M. Lachsa (zdjęcie profesora M.Lachsa:  Rob Mieremet / Anefo - Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38087034 ).

Manfred Lachs (ur. 21.04.1914 w Stanisławowie, zm. 14.01.1993 w Hadze) – polski prawnik i dyplomata światowej sławy, sędzia i prezes Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w Hadze. 

W 1937 r. uzyskał stopień doktora praw Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1952 r. był profesorem prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim.  Wniósł duży wkład w rozwój prawa międzynarodowego po II wojnie światowej.  W 1959 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1961–1967 był dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN. W 1973 r. został członkiem rzeczywistym PAN.

W latach 1962-1967 był przewodniczącym Podkomitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej a w 1976 r. otrzymał Holenderską Nagrodę Pokojową za działalność na rzecz odprężenia międzynarodowego.

Był sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ  w latach 1967–1993 (najdłużej w historii). W okresie od r. 1973 do r. 1976 pełnił funkcję prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ.

Prof. Manfred Lachs został w 1975 r. wyróżniony Medalem ONZ “Wybitny Prawnik Świata”.

Od 1982 r. był członkiem Holenderskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego.

Tytuł doktora honoris causa przyznał mu Uniwersytet Śląski, a poza tym liczne uniwersytety na świecie,  m.in. w Algierze, Brukseli, Budapeszcie, Bukareszcie, Halifax, Helsinkach, Londynie, Nowym Jorku, Nicei, Southampton, Sofii, Waszyngtonie.

W dniu 6.05.1992 r. prof. Manfred Lachs został współzałożycielem Fundacji “Dom Holenderski” z siedzibą w Warszawie. Wniósł do majątku początkowego Fundacji willę przy ul. Katowickiej 9 na Saskiej Kępie, co zostało potwierdzone aktem notarialnym. 

W 2011 roku wydana została książka pt.: "Manfred Lachs - wybitny prawnik świata" (redakcja naukowa: Zdzisław Galicki, Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa). ISBN:978-83-63093-00-6