TPPN podlega likwidacji!

26.01.2020 r.
Podajemy do publicznej wiadomości, że w I kwartale 2020 roku, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej zostanie rozwiązane,.
Cele i zadania, jakie zapisane były w Statucie TPPN, kontynuować będzie Fundacja "Dom Holenderski" z siedzibą w Domu Holenderskim, przy ul. Katowickiej 9 na Saskiej Kępie w Warszawie.

Pozostaniemy w kontakcie z naszymi b. członkami TPPN, przyjaciółmi i sympatykami!