KSIĄŻKI

   Na rynku czytelniczym znajdują się dwie fundamentalne prace naukowe pod tytułem: „Stosunki polsko-holenderskie w Europie powersalskiej” oraz „Stosunki polsko-holenderskie w Europie pojałtańskiej”.

  Pierwsza praca dotyczy lat 1918-1945 i omawia okres od nawiązania stosunków dyplomatycznych przez rząd II Rzeczypospolitej do zakończenia II wojny światowej oraz uznania przez Królestwo Holandii komunistycznego rządu w Warszawie. Druga praca analizuje szczegółowo okres od 1945 do 1981 roku, w tym związki pomiędzy nową władzą w Polsce a kolejnymi demokratycznymi rządami Holandii, do czasu narodzin niezależnego ruchu związkowego „Solidarność” i stanu wojennego. Książki są bogato ilustrowane.

  Wymienione wyżej 2 książki zamówić można w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/polsko_holenderskie_pojaltanskie.htm
http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/stosunki_polsko-holenderskie.htm

  Autorem obu pozycji jest profesor Ryszard Żelichowski, pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, od wielu lat zajmujący się tą tematyką.

  Profesor Ryszard Żelichowski jest założycielem i prezesem dwóch organizacji działających w Polsce na rzecz zbliżenia pomiędzy Polską i Niderlandami,  tj. Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN) i Fundacji „Dom Holenderski” (współzałożonej z profesorem Manfredem Lachsem, wielkim polskim prawnikiem, sędzią i przewodniczącym Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze; prof. Lachs  niestety już nie żyje - zmarł w 1993 r.). 

 

  W 2014 roku profesor Żelichowski (wraz z profesorem Wojciechem Materskim)  opracował Album ze zdjęciami znakomitego holenderskiego fotografika, Willema van de Polla, pod wspólnym tytułem „Zwyczajny 1934”

  W dwujęzycznym, polsko-angielskim Albumie znalazło się prawie 200, zupełnie nieznanych fotografii, wykonanych w Polsce 1934 roku.  

  Album towarzyszył wystawie  przygotowanej przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie, przy merytorycznym udziale prof. R. Żelichowskiego.  O wystawie pisała prasa, było to wielkie wydarzenie kulturalne w stolicy.  

  Album – „Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema van de Polla” – otrzymał od Autora król Willem-Alexander podczas swojej pierwszej wizyty zagranicznej, na którą wybrał Polskę, w czerwcu 2014 roku.

  Album „Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema van de Polla” nabyć można w księgarni Domu Spotkań z Historią w Warszawie, http://dsh.waw.pl/8-zwyczajny-1934-polska-na-zdjeciach-willema-van-de-polla,dfcpl