EGZAMIN CNaVT


CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) to oficjalny, międzynarodowy certyfikat, potwierdzający znajomość języka niderlandzkiego jako obcego. Do egzaminu mogą przystępować wszystkie osoby uczące się tego języka, dla których nie jest on językiem ojczystym.
Egzamin opracowują pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) na zlecenie Niderlandzkiej Unii Językowej (Taalunie).

Co roku w maju odbywa się w "Domu Holenderskim" egzamin ze znajomości języka niderlandzkiego na różnych poziomach (CNaVT). Obowiązują poziomy A, B i C oraz ich rozszerzenia.Zakres wiedzy określany jest centralnie, na podstawie obowiązujących przepisów.

Do końca lutego zbierane są deklaracje i wpłaty za egzamin. O czym informujemy na tej stronie i na Facebooku.


Więcej szczegółów - wkrótce ...