"DOM HOLENDERSKI"
- SIEDZIBA TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-NIDERLANDZKIEJ

Dzięki hojnej donacji profesora Manfreda Lachsa, pierwszego Prezesa Fundacji „Dom Holenderski” (założonej w 1992 r.), otrzymaliśmy - z przeznaczeniem na siedzibę Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN) - zabytkowy budynek (tzw. willę rodziny Lachertów) przy ul. Katowickiej 9 na Saskiej Kępie w Warszawie. Budynek nazwaliśmy "Domem Holenderskim". 

Odtąd na mapie kulturalnej stolicy i w jej życiu społecznym „Dom Holenderski” zaczął odgrywać ważną rolę jako miejsce spotkań przyjaciół i sympatyków Królestwa Niderlandów.

"Dom Holenderski" był wcześniej willą rodziny Lachertów.  Stanowi ona przykład modernistycznego i funkcjonalnego nurtu w architekturze początków XX wieku. Jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków m.st. Warszawy.  
Dzięki staraniom Fundacji "DH", willa żyje i jest w dobrym stanie. Cieszy oczy odwiedzających go gości oraz licznie wizytujących to miejsce, grup turystycznych i studentów architektury.

W „Domu Holenderskim” odbywają się odczyty, pokazy filmowe, spotkania z przybywającymi do Polski gośćmi z Niderlandów i Holendrami mieszkającymi w naszym kraju, nauczanie języka niderlandzkiego na kursach całorocznych i wakacyjnych, egzaminy wg standardów CNaVT.
Uczestnicy spotkań mają okazję prowadzić konwersację w języku niderlandzkim z zapraszanymi gośćmi, śpiewać piosenki, czytać literaturę i poezję, organizować konkursy i wspólnie się bawić.
W "Domu Holenderskim"  jest biblioteka książek w języku polskim - wydanych w Polsce tłumaczeń i niderlandzkim - oryginalnych wydań znanych i mniej znanych książek.

Bohdan Lachert (1900 - 1987) i Józef Szanajca (1902 – 1939) - wybitni przedstawiciele polskiej architektury modernistycznej - tworzyli jeden z najbardziej płodnych i twórczych zespołów międzywojnia. Ich kilkunastoletnią współpracę i niecodzienną relację brutalnie przerwała wojna. Józef Szanajca zginął od kuli podczas patrolu w nocy z 24 na 25 września 1939 roku.
O obu tych architektach, a m.in. o willi Lachertów, można przeczytać pod tym linkiem: http://www.saskakepa.waw.pl/nagroda/o-patronach

 


TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-NIDERLANDZKIEJ
 

W Krajowym Rejestrze Sądowym TPPN posiada numer: 0000169377
NIP: 113-222-98-81

REGON TPPN: 001128430
Klasyfikacja działalności:
PKD (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana) - 94.99.Z
SIC (Organizacje członkowskie niesklasyfikowane) - 86990000

 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN) zostało założone w 1985 r. i długo nie miało własnej siedziby. Spotkania członków i kursy języka niderlandzkiego odbywały się w wynajmowanych pomieszczeniach lub lokalach prywatnych a także - w użyczanych jednorazowo przez życzliwe instytucje kultury, szkoły czy domy kultury. 

W 2010 r. zorganizowaliśmy uroczystość z okazji 25-lecia istnienia TPPN.

Mamy wiernych Członków i sympatyków, jednak czas zrobił swoje i wiele osób odeszło z naszego grona. Niektórzy zmienili zainteresowania, inni – wyjechali, zajęli się pracą, życiem domowym, rodziną … Jeszcze inni – pożegnali się z nami na zawsze …
TPPN jest organizacją otwartą i chętnie widzi u siebie nowe twarze, czeka na nowe pomysły, inicjatywy, energię młodości, doświadczenie i wiedzę dojrzałości.
Zapraszamy do naszej organizacji osoby, które znają i lubią Królestwo Niderlandów albo nie znają a chcą poznać ten kraj i jego mieszkańców.
Prosimy o zapoznanie się z celami TPPN, zawartymi w Statucie organizacji, składem Zarządu TPPN i zasadami członkostwa.Konto bankowe w banku PKO BP S.A

Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN)

Nr 19 1020 1068 0000 1302 0078 7515