CELE STATUTOWE TPPN

Fragmenty Statutu TPPN

"(...) Rozdział II

Cele i środki działania

Par 6.

Celem Towarzystwa jest:

1/ prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków polsko‑niderlandzkich oraz rozwoju współpracy kulturalnej, gospodarczej, naukowo‑technicznej i sportowo‑turystycznej miedzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów

2/ zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem narodu niderlandzkiego, jego historią, kulturą i nauką oraz osiągnięciami gospodarczo‑społecznymi i politycznymi.

Par.7.

Powyższe cele Towarzystwo realizuje przez:

1/ organizowanie, inicjowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich, kulturalnych i oświatowych

2/ współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi

3/ utrzymywanie kontaktów z instytucjami i środowiskami niderlandzkimi, rozwojem przyjaznych stosunków miedzy Królestwem Niderlandów a Rzeczpospolitą Polską oraz udzielanie im pomocy w szerzeniu wiedzy o Polsce

4/ prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

5/ innej działalności, np. gospodarczej i charytatywnej.".