ZARZĄD TPPN

Zarząd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej składa się z 6 osób.

Członkowie funkcyjni:
prof. Ryszard ŻELICHOWSKI - Prezes Zarządu

Jolanta KUNICKA - Sekretarz Generalny

Hanna ŻELICHOWSKA - Skarbnik


Członkowie Zarządu:
Barbara MARIAN-LESZCZYŃSKA

Radosław OSUCHOWSKI

Stanisław PILIP