ZARZĄD TPPN

11.01.2020


TRWA OBECNIE PROCEDURA LIKWIDACJI I ROZWIĄZANIA TPPN.
ZARZĄD złożył rezygnację.
Procedurę likwidacyjną prowadzi LIKWIDATORKA,
upoważniona uchwałą Walnego Zebrania Członków TPPN.
Walne Zebranie przyjęło również uchwałę o rozwiązaniu TPPN.

**********************

Zarząd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN) 

Członkowie funkcyjni:
prof. Ryszard ŻELICHOWSKI - Prezes Zarządu

Jolanta KUNICKA - Sekretarz Generalny

Hanna ŻELICHOWSKA - Skarbnik


Członkowie Zarządu:
Barbara MARIAN-LESZCZYŃSKA

Radosław OSUCHOWSKI

Stanisław PILIP