FUNDACJA "DOM HOLENDERSKI"

prev next
  • Budynek Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (Królestwo Niderlandów)

25.08.2023
W zakładce "kursy jęz. niderlandzkiego" - "kursy semestralne" jest nowy grafik n a semestr 2023/2024. Zapraszamy!Marzec 2020 r.

 SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI 

  Miło nam przekazać wiadomość o zmianach w składzie Zarządu Fundacji "Dom Holenderski": z dniem  9 marca 2020 r. - na wniosek Fundacji a następnie  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego - AGNIESZKA BIENIAS została Prezesem Fundacji. Gratulacje!

  Poprzedni Prezes, prof. Ryszard ŻELICHOWSKI złożył swoją rezygnację ze stanowiska, jednak pozostaje związany z Fundacją jako Fundator (Fundacja powstała w 1992 r.).  Statut Fundacji określa kompetencje Fundatora. Na zebraniu Zarządu (13.02.2020) prof. R. Żelichowski przedstawił krótko historię działania Fundacji "Dom Holenderski" na rzecz przyjaznych relacji polsko-niderlandzkich, podkreślając jak wielu i jak znaczących gości witaliśmy w progach "Domu Holenderskiego", ile ciekawych imprez odbyło się tutaj, jak aktywnie prowadzona była działalność edukacyjna, w tym - kursy języka niderlandzkiego i upowszechnianie wiedzy o Królestwie Niderlandów. Prezesa ustępującego, po 28 latach pełnienia funkcji,  Zarząd uhonorował podziękowaniami na piśmie i koszem róż.

  Agnieszce Bienias życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pełnienia tej nowej roli w życiu społecznym, podjęcia wielu nowych inicjatyw, wytrwałości i energii oraz jak najlepszego zdrowia!

  Fundacja "Dom Holenderski" pozostaje organizacją pozarządową, non-profit. Nie jest też organizacją pożytku publicznego. Ani Prezes, ani żaden z członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia za swoją aktywność w organizacji.

  Na stronie dot. Fundacji można się zapoznać z jej Statutem.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej 
- po 35 latach swojego funkcjonowania - zostało zlikwidowane.  


Cele i zadania TPPN kontynuować 

będzie Fundacja "Dom Holenderski",

działająca i obecna w świadomości społecznej od 1992 roku.
Dla wygody byłych Członków TPPN, sympatyków i przyjaciół oraz dla kursantów, korzystać będziemy nadal z domeny tppn.pl i adresów emailowych, jednak informacje dotyczyć będą wyłącznie 

działalności Fundacji "Dom Holenderski".
Zapraszamy serdecznie do odwiedzin, czytania, korzystania z informacji. 
Do zobaczenia!
Zarząd Fundacji
(...)