EGZAMIN CNaVTCertificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) poświadcza poziom opanowania  języka niderlandzkiego jako języka obcego, na całym świecie. Odbywa się to w formie egzaminów opartych na zadaniach i domenach związanych z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). CNaVT to projekt zlecony przez Dutch Language Union (Taalunie), a egzaminy są opracowywane przez Centrum Języka i Edukacji na Uniwersytecie w Lowanium, Belgia (Egzam Centre for Language and Education at the university of Leuven). Egzaminy CNaVT organizowane są na całym świecie dla (młodych) dorosłych, którzy chcą udowodnić swoją biegłość językową w języku niderlandzkim, uzyskując certyfikat akceptowany w skali międzynarodowej. 


CNaVT 2022

Jak co roku, również w r. 2022 organizujemy w “Domu Holenderskim”  
w Warszawie, przy ul. Katowickiej 9

Egzaminy Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

[Certyfikat Języka Niderlandzkiego jako Obcego] 

Na stronie http://www.cnavt.org (w języku niderlandzkim lub angielskim) można zapoznać się z poziomami/profilami egzaminu i dokonać zapisu na wybrany profil. Można brać udział w kilku egzaminach w jednej sesji.

Zrzut ekranu 2022-02-28 o 150717png

 

Dokładne godziny egzaminów na poszczególnych poziomach zostaną podane do 10 kwietnia br. (dopuszczamy możliwość zorganizowania egzaminu w innym terminie, zgodnie z odgórnie zaplanowaną sesją trwającą pomiędzy 1 a 15 maja 2022 r.).

Kontakt telefoniczny w tej sprawie: 604 790 498

 


.


KANDYDACI NA EGZAMINY CNaVT 2021

ZAPISY na egzaminy certyfikujące Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) 

potrwają jeszcze do 15 marca i odbywają się POPRZEZ STRONĘ ORGANIZATORA.

W siedzibie Fundacji „Dom Holenderski” na Saskiej Kępie w Warszawie, ul. Katowicka 9 czyli w DOMU HOLENDERSKIM można przystąpić do wszystkich 5 profili - po zapisaniu się poprzez stronę organizatora (gdy kandydat się zapisze poprzez system, otrzymuje wiadomość od p. Agnieszki Bienias z numerem konta i kwotą do wpłaty na konto Fundacji DH).             

 Egzaminy Profiel Maatschappelijk Informeel odbędą się w piątek 7 maja 2021 r.
 Pozostałe egzaminy w dniach 13-14 maja 2021 r. (czwartek-piątek).  

Godziny egzaminów zostaną podane po zebraniu informacji o liczbie kandydatów na określony profil egzaminu CNaVT.
Zachęcamy!
 Wszelkich informacji udziela Pani Agnieszka Bienias, tel. 604 790 498

http://cnavt.org

EGZAMINY CNaVT 2019

CNaVT - Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Egzaminy odbędą się w dniach 9 i 10 maja 2019 r. w "Domu Holenderskim" przy ul. Katowickiej 9 w Warszawie.

Wystartowały zapisy na egzamin Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. W tym roku wdrożono nowy moduł. Ma on usprawnić zapisy, które od tego roku będą odbywały się już tylko elektronicznie. W tym celu kandydaci na egzamin powinni założyć konto na stronie www.cnavt.org Wszelkie informacje dostępne są na podanej stronie, w zakładce Inschrijven. Kursanci TPPN wybierają kategorię interne kandidaat. Można zapisywać się na więcej niż jeden egzamin. Zapisy trwają do 30 marca 2019 r.
Po dokonaniu zgłoszenia należy zapłacić za egzamin przelewem na konto Fundacji „Dom Holenderski”.
UWAGA! Opłaty należy uiścić najpóźniej do dnia 5 kwietnia br. (data pojawienia się wpłaty na koncie Fundacji).
OPŁATA NIE PODLEGA ZWROTOWI.

WYSOKOŚĆ OPŁATY, NUMER KONTA I WSZELKIE INNE SZCZEGÓŁY kandydaci na egzamin dostaną w emailu od KOORDYNATORKI ZAPISÓW, Pani Agnieszki BIENIAS (agnieszka@bienias.eu)

Podręcznik pokazujący procedurę, krok po kroku http://cnavt.org/assets/1830

Zapraszamy!

13.02.2018


EGZAMINY CNaVT  2018


Egzaminy, na wszystkich poziomach oczekiwanych przez osoby egzaminowane,  
odbędą się 11 maja 2018 r.
w naszej siedzibie w Warszawie, przy ulicy Katowickiej 9 ("DOM HOLENDERSKI").

15.04.2018
Podajemy godziny rozpoczęcia EGZAMINÓW CNaVT na poszczególnych poziomach:

> Maatschappelijk Informeel rozpocznie się o godz. 10:30
> Maatschappelijk Formeel rozpocznie się o godz. 10:30
> Zakkelijk Professioneel rozpocznie się o godz. 8:30
> Educatief Startbekwaam rozpocznie się o godz. 8:30

Po każdym z egzaminów pisemnych, odbędą się egzaminy ustne.

Osoby zakwalifikowane na egzaminy CNaVT, otrzymają w najbliższym czasie mail z dokładnymi informacjami.

___________________________________________________________________________
Ogłaszamy zapisy na egzaminy certyfikujące znajomość języka niderlandzkiego czyli Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).


Zgłoszenie na egzamin wymaga: 

1) wypełnienia odpowiedniego formularza
2) dokonania przelewem wpłaty na konto Fundacji „Dom Holenderski”.

Opłaty za egzamin CNaVT wynoszą:
a) 220 złotych (kursanci TPPN)
b) 290 złotych (kandydaci, niebędący kursantami TPPN).

Zgłoszenia (formularz oraz dowód wpłaty) wysyłacie Państwo e-mailem pod adresem: agnieszka@tppn.pl, najpóźniej do dnia 10 marca 2018 r. Pliki przesłane później nie będą brane pod uwagę, a Fundacja zwróci pieniądze, na konto podane w przelewie.

Dokumenty można również przesłać pocztą pod adresem: Agnieszka Bienias, Fundacja "Dom Holenderski", ul. Katowicka 9, 03-932 Warszawa (pod warunkiem, żę dotrą one do siedziby Fundacji do dnia 10.03.2018).

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Pani Agnieszka Bienias, tel. 604 790 498

Poniżej formularze dla Kandydatki/Kandydata na egzamin CNaVT (pdf) do pobrania i wypełnienia.EGZAMINY CNaVT - INFORMACJE OGÓLNE

 

Miejsca, gdzie w Polsce można zdawać egzaminy z języka niderlandzkiego wskazane są na stronie oficjalnej Taalunie:

 http://cnavt.org/examencentra/land/polen


Zarówno po zakończonych kursach w "Domu Holenderskim" jak i będąc kandydatem z zewnątrz, można przystąpić do następujących poziomów egzaminów CNaVT (poziomy według Common European Framework of Reference):
- Maatschappelijk Informeel (INFO - A2),
- Maatschappelijke Formeel (FORM - B1),
- Zakelijk Professioneel (PROF - B2),
- Educatief Startbekwaam (STRT - B2),
- Educatief Professioneel (EDUP - C1).


Wpłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska Kandydatki/Kandydata oraz z literowym oznaczeniem poziomu egzaminu, prosimy przelewać na

Konto Fundacji "Dom Holenderski" w Banku PKO BP
82 1020 1068 0000 1502 0085 1758

CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) to oficjalny, międzynarodowy certyfikat, potwierdzający znajomość języka niderlandzkiego jako obcego. 

Do egzaminu mogą przystępować wszystkie osoby uczące się tego języka, dla których nie jest on językiem ojczystym.

Egzamin opracowują pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) na zlecenie Niderlandzkiej Unii Językowej (Taalunie) i Uniwersytetu w Amsterdamie (Królestwo Niderlandów).

Co roku, w pierwszej połowie maja Fundacja "Dom Holenderski" organizuje egzaminy ze znajomości języka niderlandzkiego na różnych poziomach (CNaVT). 
O szczegółach informujemy na tej stronie i na Facebooku.

***

Kontakt:
e-mail: agnieszka@tppn.pl 

tel. 604 790 498
***
Na życzenie, Pani Agnieszka Bienias udostępni wyciąg z oficjalnego Regulaminu egzaminu CNaVT obowiązującego Kandydatów (przetłumaczony na język polski).
FORM (B1)_kandidaat.pdf
INFO (A2)_kandidaat.pdf
STRT (B2)_kandidaat.pdf
PROF (B2)_kandidaat.pdf
EDUP (C1)_kandidaat.pdf