DOM HOLENDERSKI dawna willa Lachertów na Saskiej Kępie 
- SIEDZIBĄ FUNDACJI "DOM HOLENDERSKI"

Dzięki hojnej donacji profesora Manfreda Lachsa, pierwszego Prezesa Fundacji „Dom Holenderski” (założonej w 1992 r.), otrzymaliśmy zabytkowy budynek (tzw. willę rodziny Lachertów) przy ul. Katowickiej 9 na Saskiej Kępie w Warszawie. Budynek nazwaliśmy "Domem Holenderskim". 

Odtąd na mapie kulturalnej stolicy i w jej życiu społecznym „Dom Holenderski” zaczął odgrywać ważną rolę jako miejsce spotkań przyjaciół i sympatyków Królestwa Niderlandów.

"Dom Holenderski" był wcześniej willą rodziny Lachertów.  Stanowi ona przykład modernistycznego i funkcjonalnego nurtu w architekturze początków XX wieku. Jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków m.st. Warszawy.  
Dzięki staraniom Fundacji "DH", willa żyje i jest w dobrym stanie. Cieszy oczy odwiedzających go gości oraz licznie wizytujących to miejsce, grup turystycznych i studentów architektury.

W „Domu Holenderskim” odbywają się odczyty, pokazy filmowe, spotkania z przybywającymi do Polski gośćmi z Niderlandów i Holendrami mieszkającymi w naszym kraju, nauczanie języka niderlandzkiego na kursach całorocznych i wakacyjnych, egzaminy wg standardów CNaVT.
Uczestnicy spotkań mają okazję prowadzić konwersację w języku niderlandzkim z zapraszanymi gośćmi, śpiewać piosenki, czytać literaturę i poezję, organizować konkursy i wspólnie się bawić.
W "Domu Holenderskim"  jest biblioteka książek w języku polskim - wydanych w Polsce tłumaczeń i niderlandzkim - oryginalnych wydań znanych i mniej znanych książek.

Bohdan Lachert (1900 - 1987) i Józef Szanajca (1902 – 1939) - wybitni przedstawiciele polskiej architektury modernistycznej - tworzyli jeden z najbardziej płodnych i twórczych zespołów międzywojnia. Ich kilkunastoletnią współpracę i niecodzienną relację brutalnie przerwała wojna. Józef Szanajca zginął od kuli podczas patrolu w nocy z 24 na 25 września 1939 roku.
O obu tych architektach, a m.in. o willi Lachertów, można przeczytać pod tym linkiem: http://www.saskakepa.waw.pl/nagroda/o-patronach