STRONA GŁÓWNA


  • Wiatrak holenderski w prowincji Zelandia.

UWAGA!
AKTUALNIE TRWA PROCEDURA ROZWIĄZANIA
TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-NIDERLANDZKIEJ (TPPN).
CELE I ZADANIA TPPN PRZEJMUJE
 Fundacja "DOM HOLENDERSKI".


 

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-NIDERLANDZKIEJ

to organizacja pozarządowa, non-profit, oparta na wolontariacie.  
Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie zatrudnia pracowników,
nie jest też organizacją pożytku publicznego.

Działa, aby przekazać polskiemu społeczeństwu szeroką wiedzę
o Królestwie Niderlandów – kraju i ludziach, wydarzeniach i zjawiskach, dokonaniach i tendencjach.
Również o współpracy polsko-niderlandzkiej i jej efektach.

Organizuje spotkania tematyczne dla swoich Członków i dla sympatyków Niderlandów, uczy języka niderlandzkiego na kursach, przyjmuje gości holenderskich oraz polskich zajmujących się tematyką holenderską, np. pisarzy, muzyków, wydawców i tłumaczy, robi wystawy fotografii czy malarstwa, kontaktuje się z mediami, instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi w sprawach dotyczących Królestwa Niderlandów.


AKTUALNOŚCI